parel van twente radio
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Webmaster roberto hofstede
Designed by  verona hosting
Luister Maar Eens Mee....... Als Je Durft !


Bezoekers Locatie
Kanjer van de week
Kanjer van de week
                   de website is nog niet helemaal klaar